26 september 2018

Easy Business-enkelt för nyanlända att testa affärsidéer

Är du ny i Sverige och har en bra affärsidé? Tycker du att det är svårt att sätta dig in i den ekonomiska administration som ett företag kräver?

Vi kan hjälpa dig att testa affärsidéer genom att använda egenanställning* som plattform i din utveckling. Du kan driva en egen affärsverksamhet utan att starta företag. Du kan dessutom göra det som en del av din etableringsplan om du har en sådan. Kursstart 15 november 2018.

Easy Business-genom egenanställning är ett tre månader långt kunskapsprogram där du tillsammans med företagsutvecklare och andra deltagare kan utveckla din affärsidé och snabbare fakturera kunder. En gemensam träff per vecka.
Du kommer att få ökade kunskaper kring företagande, arbetsmarknad och
näringsliv utifrån ett svenskt sammanhang. Du får även ökade kunskaper kring företagsekonomi, marknadsföring, försäljning och nätverksbyggande. Utöver detta får du lära dig hur egenanställning fungerar.

*Ett egenanställningsföretag fungerar ungefär som en arbetsgivare och sköter administrativa funktioner som fakturering, lön och skatter. Det är också egenanställningsföretaget som är godkänt för F-skatt. Du själv ansvarar för att söka kunder och uppdrag.

Möjliga vägar framåt
Genom att delta i Easy Business-genom egenanställning kommer du att kunna ha flera vägar framåt. Du kan välja att fortsätta att vara egenanställd. Du kan också välja att starta ett företag. Kanske får du en sådan bra relation med någon i ditt växande nätverk så att du blir anställd eller så hittar du ett område du vill lära dig mer om och börjar därför studera.

Vem kan söka?
Du som är nyanländ, har företagarbakgrund och som har en affärsidé. Har du ingen företagarbakgrund men har ett starkt företagarintresse och en affärsidé är du naturligtvis också välkommen.

Vad vi förväntar oss av dig?

Innehåll
Utbildning i grupp
v. 1: Inledning + Presentation av projektet och av varandra
v. 2: Arbetsmarknad och näringsliv samt information om egenanställning
v. 3: Den egna kompassen
v. 4: Kontext – den svenska och i ditt hemland
v. 5: Skatter och avgifter – här och i ditt hemland
v. 6: Forts. den svenska kontexten + affärsidé
v. 7: Egenanställning – hur funkar det mer i detalj?
v. 8: Show me the money – Om finansiering och budget
v. 9: Show me the deal – Om marknadsföring av din tjänst/produkt
v. 10: Kundkontakt
v. 11: Kundkontakt och nätverk
v. 12: Inspiration och avslutning
Efter gruppens behov kan det ske förändringar i upplägget.

Individuell rådgivning
Bokas i samråd med rådgivarna efter behov.

Nätverksträffar
Vidga ditt nätverk, utbyt erfarenheter och hitta nya affärspartners.

Hur ansöker du?
Kontakta:
Åsa Ohlsson på Coompanion Skåne, 0732-07 87 21, asa.ohlsson@coompanion.se
Peter Olsson på Arbetsförmedlingen Malmö, 010-488 59 40, peter.y.olsson@arbetsformedlingen.se
Kursstart 15 november. Utbildningsprogrammet genomförs i Centrala Malmö.

Om Easy Business-genom egenanställning
Projektet drivs av Coompanion Skåne tillsammans med det kooperativa genanställningsföretaget Convoy. Syftet är att göra det lättare för nyanlända som har en bra affärsidé att snabbt komma igång med hjälp av egenanställning. Programmet drivs inom ramen av ett projekt som finansieras av Tillväxtverket, Malmö Stad, Region Skåne, Convoy och Coompanion Skåne.

Frågor?
Om du vill veta mer, kontakta:
Åsa Ohlsson på Coompanion Skåne, 0732-07 87 21, asa.ohlsson@coompanion.se
Peter Olsson på Arbetsförmedlingen Malmö, 010-488 59 40, peter.y.olsson@arbetsformedlingen.se

Dela